Vaccinaties

Een pup wordt 3x geënt op een leeftijd van 6, 9 en 12 weken leeftijd. Direct na de geboorte krijgt de pup afweerstoffen via de moedermelk binnen. Deze afweerstoffen bieden de pup de eerste weken bescherming tegen diverse ziekteverwekkers. Op een leeftijd van ca. 6 weken beginnen deze afweerstoffen hun werking te verliezen  en behoort de pup zijn eerste enting te krijgen. Om voldoende afweer te krijgen voor het eerste levensjaar dient de pup nog 2 extra entingen te krijgen, namelijk op ca. 9 en ca. 12 weken leeftijd. Om het afweersysteem alert te houden, is het noodzakelijk de hond elk jaar te vaccineren.

Inenten beschermt de hond tegen een aantal besmettelijke ziekten (zie hieronder). Een vaccin bevat één of meerdere ziekteverwerkers. Door een speciale behandeling zijn deze ziekteverwekkers niet meer in staat de ziekte zelf te veroorzaken, maar ze zorgen er wel voor dat het dier afweerstoffen tegen de desbetreffende ziekte aanmaakt. Wanneer de hond vervolgens in aanraking met deze ziekteverwekkers komt, zijn er afweerstoffen aanwezig die vervolgens de ziekteverwekkers geen kans geven uw hond ziek te maken. De hond ontwikkelt dan geen of slechts lichte ziekteverschijnselen.

Veelgestelde vragen

 • Hondenziekte, Ziekte van Carré
  Parvo
  Besmetttelijke leverziekte (Hepatitis)
  Ziekte van Weil (Leptospirose)
  Besmettelijke hondenhoest (kennelhoest)
  Hondsdolheid (rabiës)
 • Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. Hondenziekte komt het meest voor bij jonge dieren. De verschijnselen die de hond vertoont  zijn koorts, ontsteking van oogleden en neusslijmvlies, neusuitvloeiing, hoesten, diarree, aantasting van het zenuwstelsel en soms verdikking van de hoornlaag op de neus en voetzolen. De dieren zijn altijd erg ziek. Ze gaan meestal ondanks een goede behandeling dood.

 • Parvo wordt veroorzaakt door het parvovirus en komt vooral bij jonge dieren voor. Dit virus kan  jarenlang in de omgeving overleven en hierdoor voor een besmetting zorgen. Een parvobesmetting bij de hond veroorzaakt een ernstige darmontsteking en kenmerkt zich door het optreden van heftige, bloederige diarree en braken. Hierdoor droogt de hond uit. De behandeling van een parvo-infectie is moeilijk en erg arbeidsintensief. Zelf bij een goede behandeling, kan een hond doodgaan.

 • Leptospirose is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. In Nederland is de aandoening ten gevolge van goed vaccinatiebeleid zeldzaam. Mensen en (ongevaccineerde honden) zijn gevoelig voor leptospirose. Katten krijgen de ziekte niet.

  Honden die besmet worden met de klassieke vormen van leptospirose, hebben nierfalen en leverfalen. De laatste jaren worden steeds meer honden gevonden die antistoffen hebben tegen leptospirose variëteiten waartegen we niet enten. Op basis van deze bevindingen is een nieuw vaccin ontwikkeld, dat een betere bescherming biedt. Om er zeker van te zijn dat uw hond optimaal beschermd is, is het noodzakelijk om 3-5 weken na de vaccinatie met het nieuwe vaccin nog een keer te vaccineren. Dit noemen we een boostervaccinatie. Hierna komt u weer voor de jaarlijkse vaccinatie en hiervoor krijgt u een oproep.

  Meer weten over leptospirose klik hier.

 • Deze ziekte wordt veroorzaakt door een adenovirus  en uit zich in een ontsteking van de lever. De ziekteverschijnselen zijn niet altijd duidelijk en meestal is bloedonderzoek noodzakelijk om de diagnose te stellen. De ziekte komt voor bij dieren in alle leeftijdscategorieën. De symptomen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig, met zelfs een dodelijk afloop.

 • Verschillende virussen en bacteriën veroorzaken deze aandoening. De ziekte treedt meestal op nadat de hond intensief in contact is geweest met andere honden (bv. pension, uitlaatservice en hondenschool). De ziekte wordt verspreid door deeltjes die bij het hoesten worden rond gesproeid en door opgegeven slijm. Een hoestende hond moet dus bij andere honden vandaan gehouden worden om verspreiding te voorkomen. De verschijnselen bestaan uit een droge, hardnekkige hoest die vaak gepaard gaat met kokhalzen en braken. Deze verschijnselen kunnen wel 6-8 weken aanhouden. Vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest is naast de jaarlijkse vaccinaties verplicht voor honden die naar een pension, hondenschool of hondenshow gaan.

 • In Nederland komt hondsdolheid niet voor behalve bij vleermuizen. In veel andere landen vormt hondsdolheid een groot probleem. Hondsdolheid wordt veroorzaakt door een virus dat meestal via speeksel wordt overgebracht, bijvoorbeeld door bijtwonden. Het virus tast de hersenen aan, waardoor afwijkend gedrag waargenomen kan worden. Vrijwel alle mensen en dieren overlijden binnen 7 dagen na openbaring van de verschijnselen.

Terug naar verzorging