Runderen

De zorg voor uw rundveebedrijf in goede handen

Dierenkliniek De Kempen is een vooruitstrevende dierenartsenpraktijk die de runder -en varkensgezondheidszorg in een hoog daglicht plaatst. Dag en nacht staan wij voor u klaar met erkende rundvee- en erkende varkensdierenartsen die kennis en kunde optimaal combineren. Behandelingen van lebmaagverplaatsing middels endoscopie, deelname aan veldproeven al dan niet met medewerking van GD of farmaceut, periodieke bedrijfscontrole in het kader van de kkm, vruchtbaarheidsbegeleiding, mastitis begeleiding en zo meer.

Daarnaast hebben we een laboratorium tot onze beschikking waarmee we het melkcelgetal kunnen bepalen, alsmede uitgebreid bacteriologisch onderzoek kunnen doen.

Terug naar landbouwhuisdieren