Video-otoscopie

Dit is een techniek waarbij met de camera de buitenste gehoorgang en het trommelvlies zeer gedetailleerd in beeld gebracht kan worden.  De video otoscoop  zorgt er ook voor dat een aantal ingrepen mogelijk zijn of veel makkelijker.

Waarbij kan video-otoscopie worden ingezet?

  • Het spoelen van de gehoorgang
  • Het nemen van biopten van afwijkend weefsel
  • Het verwijderen van grasaren en andere vreemde voorwerpen
  • Het trommelvlies doorprikken bij ontsteking van het middenoor
  • Het spoelen van het middenoor
  • Het achterlaten van medicatie in het middenoor

Narcose

De video-otoscopie is een kortdurende ingreep waarvoor afhankelijk van de ingreep en karakter er narcose nodig is. Meestal kunt u op de ingreep wachten en kan de hond of kat weer mee vlot mee naar huis.

Terug naar endoscopie