Rhinopneumonie

De ziekte rhinopneumonie wordt veroorzaakt door een herpes virus. Er zijn een aantal verschillende herpes virussen bij het paard. Bij mensen zijn er ook meerdere herpes virussen, het koortslipvirus is daarvan de bekendste. Paarden hebben hun eigen herpes virussen, ze zijn alleen voor paarden besmettelijk.

Herpes virussen kunnen een paard blijvend infecteren, bij de mens werkt dit ook zo met het koortslip virus. Lange tijd heb je nergens last van omdat het virus zich terug getrokken heeft. Op het moment dat je wat stress hebt steekt het virus zijn kop op en krijg je een koortslip. Bij paarden werkt het eigenlijk net zo, alleen het paard krijgt geen koortslip maar is wel besmettelijk voor andere paarden en kan ook zelf ziek worden.

Rhinopneumonie bij paarden, wat te doen?

Veelgestelde vragen

  • Paarden krijgen het virus van andere besmette paarden. Vooral jonge paarden worden enkele dagen na de besmetting verkouden. Over het algemeen gaat het om een lichte verkoudheid die vanzelf overgaat. Bij volwassen paarden veroorzaakt het virus meestal geen verkoudheid, je merkt dus niet dat het paard besmet is.

  • Af en toe kan het herpesvirus veel ernstigere verschijnselen geven. Er zijn 2 vormen: de abortus vorm en de neurologische vorm.

    Bij de abortus vorm aborteert de merrie. Meestal gebeurt dit in de laatste 4 maanden van de dracht. Vaak wordt een fris maar dood veulen in de vruchtvliezen geboren. Soms, als de merrie de dracht bijna volbracht heeft, wordt een levend veulen geboren maar deze kunnen zeer zwak zijn en hebben een slechte kans om te overleven. Herpesvirus is de belangrijkste oorzaak van abortus bij het paard. De merrie heeft bijna nooit klachten, vaak wordt ze weer makkelijk drachtig en kan goed het volgende jaar een gezond veulen krijgen.

    De neurologische vorm is zeldzamer dan de abortus vorm. Paarden kunnen deze neurologische vorm krijgen omdat ze besmet worden door een ander paard met herpesvirus maar ook doordat ze zelf al langere tijd besmet zijn en het virus weer actief wordt. Soms krijgt maar 1 paard klachten maar soms krijgen meerdere paarden op bijvoorbeeld een stal klachten. De klachten beginnen met koorts, het virus tast vervolgens het ruggenmerg aan. De symptomen hangen af van waar het virus het ruggenmerg aantast. De meest geziene symptomen zijn zwakte van de achterhand en staart, ataxie en zelfs verlamming. De symptomen beginnen vaak heel plotseling en verergeren binnen enkele dagen. Zolang paarden nog zelf kunnen blijven staan is de prognose redelijk. Paarden die niet meer zelf kunnen staan moeten vaak geëuthanaseerd worden omdat ze te ernstige complicaties hebben.

  • Tegen rhinopneumonie kan uw paard gevaccineerd worden. Het vaccin is werkzaam tegen de verkoudheid en verminderd de kans op abortus. De werkzaamheid tegen de neurologische vorm is niet bekend. Het belangrijkste is dat gevaccineerde paarden minder besmettelijk zijn voor andere paarden omdat ze minder virus uitscheiden. Daarom is het vooral belangrijk dat zoveel mogelijk paarden op hetzelfde bedrijf gevaccineerd zijn. Het vaccinatieschema is als volgt; veulens op een leeftijd van 5 a 6 maanden de eerste enting 4 tot 6 weken later gevolgd door een herhalingsenting. Veulens van merries die niet geënt zijn moeten een extra keer gevaccineerd worden op 3 maanden leeftijd. Na de basis enting moet het paard 2x per jaar gevaccineerd worden (dit mag tegelijkertijd met de influenza/tetanus enting). Drachtige merries worden extra gevaccineerd. Dit gebeurt op de 5e, 7e en 9e maand van de dracht.

    Als u graag wilt enten tegen herpes virus of denkt u dat uw paard rhinopneumonie zou kunnen hebben? Neem dan direct contact op met uw paardenarts van dierenkliniek de Kempen. Bij abortussen en verschijnselen die passen bij de neurologische vorm is quarantaine ook erg belangrijk. Uw paardenarts kan u hier meer over vertellen.

Terug naar aandoeningen