Droes

De ziekte droes wordt veroorzaakt door een bacterie met de naam Streptococcus equi equi en wordt al beschreven sinds 1251. Paarden worden besmet door neusuitvloeiing (snot) van zieke of herstellende droes patiënten. Dit kan gebeuren als paarden direct contact met elkaar hebben. Maar besmetting kan ook gebeuren via indirect contact. Dit gebeurt als neusuitvloeiing van een besmet paard via bijvoorbeeld de stal, voederemmers, borstels of kleding van mensen die het paard verzorgen, bij een ander onbesmet paard terecht komt.

Symptomen van Droes

  • Koorts
  • Sloom
  • Weinig tot niets meer eten
  • Opzwellen lymfeknopen kaak/hals

Veelgestelde vragen

  • Nadat het paard besmet is gaat de bacterie zich vermenigvuldigen in de lymfeknopen van de onderkaak en de keel. De eerste dagen na de infectie merkt u nog weinig aan het paard. Na een paar dagen krijgt het paard koorts, hij/zij wordt sloom en wil meestal weinig, of niet meer, eten. Tegelijkertijd gaan de lymfeknopen tussen de kaaktakken en in de keelstreek opzwellen. De bacterie heeft in deze lymfeknopen abcessen gevormd, deze abcessen rijpen en zullen na een aantal dagen naar buiten (door de huid heen) of naar binnen (de mond of keelholte in) openbreken. Na het doorbreken van de laatste abcessen voelt het paard zich meestal snel beter.

    De neusuitvloeiing van het paard is nog 3 tot 6 weken na het doorbreken van het laatste abces besmettelijk voor andere paarden. 75% van de paarden die droes krijgen bouwen voldoende immuniteit tegen de bacterie op om niet nogmaals ziek te kunnen worden.

  • De meeste paarden zullen de ziekte droes, onder begeleiding van uw paardenarts, goed doorkomen. Toch kunnen er, zoals bij elke ziekte, complicaties optreden. Het kan gebeuren dat de lymfeknopen in de keelstreek zo sterk opzwellen dat het paard er benauwd van wordt, mocht dit gebeuren bel dan direct uw paardenarts! Een andere complicatie van droes is de ziekte die ook wel verslagen droes genoemd wordt. Bij verslagen droes is de bacterie in het bloed terecht gekomen en geeft de bacterie op een andere plek dan in de keelstreek abcessen. Dit kunnen bijvoorbeeld abcessen in de longen, milt of lever zijn.

  • Droes is een zeer besmettelijke ziekte, mocht er een paard op uw stal droes hebben dan is het belangrijk om dit paard meteen zoveel mogelijk af te scheiden van de andere paarden. Ook paarden die de dagen daarvoor in direct contact zijn geweest met dit paard (bijvoorbeeld weidegenootjes) kunnen het best afgescheiden worden van de andere paarden. Een paard is besmettelijk vanaf ongeveer 1 dag na het opkomen van de koorts. Verder is het van belang geen paarden van en naar de stal te verplaatsen, dit tot zeker 6 weken nadat de laatste abcessen bij de laatste patiënt zijn doorgebroken. Gebruik voor de zieke paarden aparte emmers voor voer en water, aparte kruiwagens voor mest, hooi en stro en aparte borstels voor de verzorging. Denk er bij het voeren, uitmesten en verzorgen aan dat u eerst de gezonde paarden doet, daarna de zieke/besmettelijke paarden en dat u daarna uw kleding verwissel en wast.

Terug naar aandoeningen