Protocol melkmonstername

Om het celgetal te bepalen en te achterhalen welke bacterie het celgetal verhoogt, of te bepalen welke bacterie klinische mastitis veroorzaakt, is het van belang melkmonsters per kwartier te nemen. Het is belangrijk deze zeer zorgvuldig te nemen, om te voorkomen dat stof en bacteriën uit de omgeving in het monster komen en voor een verkeerde uitslag zorgen.

 • Melkmonster aan het begin van de melkbeurt nemen.
  Melkmonster maximaal 48 uur in de koelkast bewaren.
  Heeft u een koe met uierontsteking, neem dan vóór behandeling een monster.
  Indien u het monster niet direct wilt laten onderzoeken, vries de melk dan in. Mocht de gekozen behandeling niet aanslaan, kan de ingevroren melk alsnog onderzocht worden.
  Melk van hoogcelgetal koeien niet invriezen. Het celgetal kan dan niet meer bepaald worden.
  Melkmonsters welke voor 11.00 zijn aangeleverd op locatie Bergeijk, worden dezelfde dag nog ingezet.
  Gebruik de steriele melkbuizen welke bij de praktijk verkrijgbaar zijn.
  Schrijf op het etiket datum, koe-nummer en het kwartier.
  Zorg voor schone handen, of draag nieuwe handschoenen.
  Maak de spenen goed schoon met een droge doek of met een stuk papier.
  Melk de eerste stralen weg.
  Ontsmet daarna de top van de speen met een prop watten met spiritus of met een tepeldoekje.
  Melk weer enige stralen weg.

   

  Wilt u bovenstaande tekst nog eens rustig nalezen, kunt u deze hier downloaden en uitprinten (pdf-bestand)

 • Wilt u melkmonsters insturen dan kunt u hier het inzendformulier downloaden.

Terug naar melkonderzoek