Het melkonderzoek

Sinds 1 mei 2006 is het mogelijk om bij Dierenkliniek de Kempen een celgetalbepaling en/of bacteriologisch onderzoek, met bijbehorend antibiogram, van melk te laten doen.

Het is mogelijk melk in te zenden van koeien met klinische mastitis (de uierontsteking is duidelijk zichtbaar en/of de koe is ziek) of subklinische mastitis (hoog celgetal koeien).

In geval van klinische mastitis wordt indien mogelijk, eerst het celgetal bepaald. Is de melk erg bloederig of zitten er vlokken in de melk, dan is een celgetalbepaling niet mogelijk.

Het melkonderzoek stap voor stap

  • De melk wordt op de platen geënt. De platen die ingezet worden, zijn een bloedplaat (voor een algemeen beeld) en een tkt-plaat (hierop groeien alleen streptococcen).

    In geval van subklinische mastitis wordt eerst van elk kwartier het celgetal bepaald. Is het celgetal in een kwartier hoger dan 150.000, dan worden de platen (bloedplaat en tkt-plaat) geënt.

  • Na 24 en 48 uur worden de platen afgelezen en de benodigde testen voor determinatie ingezet. Hiermee wordt bepaald welke bacterie de oorzaak is van de uierontsteking of het hoog celgetal.

  • Is er na 24 uur geen groei en het celgetal hoger dan 250.000, dan wordt het uitgebreid onderzoek ingezet. Is de bacterie bekend, dan wordt een antibiogram ingezet. Met het antibiogram wordt bepaald voor welke antibiotica de veroorzakende bacterie gevoelig is.

  • Afhankelijk van de soort bacterie en de mate van groei is de uitslag na 2-5 werkdagen bekend. Aan de hand van de uitslag en het antibiogram wordt een gericht behandelingsadvies gegeven door een van onze rundveedierenartsen, welke per fax of mail wordt toegezonden.

Terug naar melkonderzoek