Vliegenbestrijding

Vliegen kunnen voor veel problemen zorgen, ook als ze nog niet in grote getalen aanwezig zijn. Vliegen veroorzaken ongemak bij de koe. Door dit ongemak komen de dieren minder aan rust en natuurlijk gedrag toe. Hierdoor nemen ze minder voer op, wat uiteindelijk voor een lagere melkproductie zorgt. Ook brengen vliegen ziektes van de ene naar de andere koe over. Dit zijn bijvoorbeeld wrang, houw (oogontsteking), diarree, mastitis, maar ook blauwtong. Vliegen kunnen daarnaast nog zorgen voor schade aan leer of wol. Bij een winter waarin het niet echt koud is geweest en een voorjaar waarin het al vroeg warm (boven de 20 graden) is, komen er waarschijnlijk meer en eerder vliegen. Bij een gemiddelde temperatuur van 16 graden duurt het ongeveer een maand voordat er uit één generatie vliegen een tweede generatie ontstaat. Als het gemiddeld warmer is, duurt dit korter. In de zomer duurt dit dus waarschijnlijk korter en bij een warm voorjaar kan er ook aan het begin van de zomer al een tweede generatie vliegen zijn. Een vlieg legt in zijn leven van twee tot drie weken minstens 200 eitjes, waardoor zo’n tweede of zelfs derde generatie dus voor heel veel meer vliegen kan zorgen. Om de problemen die vliegen veroorzaken zo veel mogelijk te voorkomen is bestrijding van vliegen belangrijk. Hierbij is het goed om na te gaan dat koeien die buiten staan ook veel last van vliegen kunnen hebben.

Het bestrijden van vliegen bestaat uit twee delen: preventie en bestrijden van volwassen vliegen. Bij de preventie is het doel dat er zo min mogelijk vliegen uitkomen. Hierbij kunt u door het wegnemen van voedingsbronnen en voorkeursplaatsen waar vliegen hun eieren leggen (voerresten, melk) en het bestrijden van maden in de mest. Dit kan door de put te mixen, roofvliegen en sluipwespen in te zetten of chemisch door middel van een larvicide, dit doodt larven. Dit kan bijvoorbeeld met een product zoals Dimilin, wat gebruikt wordt waar verse mest ligt en in mestkelders. Volwassen vliegen kunnen bestreden worden door ventilatie. Vliegen houden niet van ventilatie. Door deze ventilatie is het in de zomer ook meteen koeler in de stal. Daarnaast kunt u gebruik maken van bestrijdingsmiddelen tegen volwassen vliegen. Dit zijn onder andere:

  • Auriplak (oorplaatjes). Deze werken minstens 4 maanden.
  • Butox (pour-on). Beschermt tot 8 weken.
  • Allerlei vliegenvallen, al dan niet in combinatie met vliegenlijm, insectenlampen, vliegenkleefrollen en spuitmiddelen voor op de dieren zelf of in de stal.

Tot slot nog een belangrijk advies: begin met de bestrijding van vliegen en larven voordat deze in grote getalen aanwezig zijn, in maart/april. Door op tijd te beginnen met de bestrijding kunt u een grote plaag voorkomen. Het combineren van larven- en vliegenbestrijding geeft hierbij het beste resultaat.

Terug naar info algemeen