Startvac mastitis vaccin

Mastitis blijft een multifactorieel verhaal, dit betekent dat dit vaak niet te herleiden is tot één enkele oorzaak. Een goede mineralenvoorziening, hoge gezondheidsstatus (BVD en IBR), goed werkende melkmachine, goede melktechniek, hygiëne ligboxen, etc. zijn belangrijke factoren voor een goede uiergezondheid op uw bedrijf.

Mastitis, meer dan één oorzaak

 • Goede mineralenvoorziening
 • Hoge gezondheidsstatus (BVD en IBR)
 • Goed werkende melkmachine
 • Goede melktechniek
 • Hygiëne ligboxen
 • Een mastitis geval kost gemiddeld 280 euro. Daar zit uiteraard veel spreiding op, de hoogste kostenpost ligt in de productiederving door het niet terugkomen in productie op het oorspronkelijke niveau van voor de infectie.

  Vanaf een celgetal van 100.000 cellen/ml heeft men te maken met melkverliezen.

  Aan de hand van de rekentool Startcost kunt u in enkele minuten met uw 1-op-1 dierenarts op jaarbasis uitrekenen welke schade u heeft geleden door mastitis en/of celgetalverhoging.

 • Vaccineren heeft enkel zin als u voorafgaand hieraan een goede diagnose heeft uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste mastitiskiemen. Heeft u te maken met coliformen, staphylococcus aureus of CNS, dan kan vaccineren een stap in de goede richting zijn. Bij streptokokken heeft vaccineren dan weer geen enkele zin.

  Goede diagnostische hulpmiddelen zijn tankmelk uiergezondheid en/of individuele melkmonsters afnemen van mastitiskoeien/hoogcelgetalkoeien. Via startcheck kunt u op een laagdrempelige manier goed beeld krijgen van de belangrijkste kiemen op uw bedrijf. Daartoe neemt u van de tankmelk een steriel monster af alsook van 4-6 koeien met hoogcelgetal/mastitis.

  Nota Bene: voor startcheck mogen ook melkmonsters worden afgenomen van hoogcelgetal-/mastitiskoeien die zijn behandeld (bij voorkeur onbehandeld), al of niet ingevroren. Het gaat hier immers niet om een kweek maar via DNA onderzoek wordt de kiem opgespoord door nadien een pool te maken van deze melkmonsters.

 • Startvac is een geïnactiveerd vaccin werkzaam tegen coliformen (incl. Klebsiella), CNS en S. a Er zijn afhankelijk van kiem/incidentie mastitis tijdens lactatastadium 2 vaccinatieschema’s mogelijk. Een eerste mogelijkheid bestaat erin te vaccineren op 45, 10 dagen voor en 52 dagen na afkalven (biedt bescherming tot 130 dagen in lactatie). De tweede mogelijkheid en minder omslachtig is een koppelvaccinatie om de 3 maand.

  Vaccineren vermindert niet het aantal infecties bij coli. Wel zijn de mastitisgevallen veel minder agressief en beter behandelbaar, scheiden (chronische) hoogcelgetalkoeien minder kiemen (S. aureus) uit en gaat een lager celgetal gepaard met een hoger productieniveau.

Terug naar info algemeen