Jacobskruiskruid

In Nederland is Jacobskruiskruid op veel plekken aanwezig. Je ziet de gele bloemetjes in de berm langs de weg staan maar ook in de weilanden. De plant is zeer giftig bij inname, zowel vers als in hooi of kuilvoer. De meeste dieren laten ze vers staan (mits er genoeg ander voer is) maar in hooi of kuil eten de meeste dieren het gewoon op.

Vooral paarden, koeien, schapen en geiten zijn erg gevoelig voor het gif uit het Jacobskruiskruid.

Het grootste gevaar van het gif is dat het een cumulatieve werking heeft (het stapelt zich op). Er is dus geen veilige hoeveelheid die een dier kan binnen krijgen, maar het gif wordt permanent opgeslagen in de lever en veroorzaakt daar een ernstige ongeneeslijke leverschade die uiteindelijk tot sterfte zal leiden. Iedere opname, hoe weinig dan ook, wordt opgenomen door de lever en na inname van een zekere hoeveelheid sterft het dier. Of nu die hoeveelheid is ingenomen tijdens één maaltijd of in kleine porties gedurende meerdere jaren maakt niet uit. Als de dodelijke hoeveelheid is bereikt is het te laat. Een tegengif bestaat niet, medicijnen zijn er niet en genezing is onmogelijk. Aangetaste dieren worden sloom, gaan in conditie achteruit, krijgen een doffe vacht en een verminderde eetlust. De diagnose is moeilijk te stellen, maar de dieren gaan altijd dood.

Terug naar info algemeen