Q-koorts

Q koorts is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en vooral bij herkauwers (schapen, geiten en in mindere mate koeien) problemen kan veroorzaken. Besmette dieren worden in de meeste gevallen niet ziek, maar kunnen de bacterie in grote hoeveelheden uitscheiden rond en na de geboorte. Dit geldt zeker als er sprake is geweest van een abortus ten gevolge van Q koorts.

Geiten en schapen op professionele bedrijven en op bedrijven met een publieke functie, zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en geitjes op bejaardentehuizen, moeten verplicht gevaccineerd voor Q-koorts.

Veelgestelde vragen

  • Het meest opvallende verschijnsel onder een besmette koppel dieren is dan ook abortus, maar ook doodgeboren lammeren en slap geboren lammeren worden vaak gezien.

  • De ziekte is een zoönose! Dat wil zeggen dat mensen zich ook kunnen besmetten en er ook ziek van kunnen worden. Tot 2007 werden in ons land gemiddeld 15 personen ziek door Q koorts; in de eerste helft van 2008 zijn al meer dan 800 zieke personen geregistreerd. Mensen krijgen de bacterie waarschijnlijk binnen door het inademen van stof. De bacterie kan namelijk maanden in mest, stof en zand overleven en door verwaaiïng in de lucht verspreid worden.

  • De ziekte kan niet van mens op mens overgedragen worden. Bij de meeste mensen verloopt een besmetting zonder symptomen. Soms lijken de verschijnselen op een mild griepje, maar bij een ernstiger verloop kan heftige hoofdpijn en hoge koorts optreden. Soms gaat dit gepaard met spierpijn, misselijkheid, braken, longontsteking en pijn op de borst. Bij zwangere vrouwen kan abortus optreden.

Terug naar aandoeningen