Luchtwegproblemen bij kalveren

Luchtwegaandoeningen komen bij melkveebedrijven vooral voor bij kalveren tot een jaar.

Soms blijft het bij een onschuldig hoesten. Soms zijn de problemen ernstiger en zijn de dieren ziek, hebben koorts en kan zelfs sterfte optreden. Ook kunnen luchtweginfecties chronisch worden, waardoor het dier achterblijft in groei en ontwikkeling en de longen levenslang beschadigd blijven.

De jaarlijkse schade door medicijn kosten, verminderde groei, verhoogde uitval en verminderde melkproductie op latere leeftijd zijn dan ook groot.

Reden genoeg om dit probleem serieus aan de pakken.

Veroorzakers van luchtwegproblemen:

 • Pinkengriep
 • Pasteurella
 • BVD
 • Longworm
 • Salmonella dublin
 • IBR
 • Para-influenza-3
 • Mycoplasma

Veelgestelde vragen

 • Luchtwegproblemen zijn het gevolg van indringers in de luchtwegen. De indringers worden door de luchtpijp (met behulp van de slijmlaag en trilhaartjes) naar buiten gewerkt. Bij een aantal ziekteverwekkers en/of onder bepaalde omstandigheden, zoals stress en diarree, is de weerstand verminderd en werkt dit niet of niet goed. Dit kan resulteren in luchtwegontsteking, die zich snel uitbreidt tot longontsteking. Breidt de ontsteking zich uit, dan kunnen ernstige problemen ontstaan. De longblaasjes raken gevuld met vocht en ontstekingscellen, waardoor de opname van zuurstof uit de lucht moeilijker wordt. De ernst van dit ziekteproces is onder andere afhankelijk van de ziekteverwekker en de leeftijd van het dier.

 • Voorkomen van luchtwegproblemen kun je grofweg op 2 manier bewerkstelligen. Verhoging van de weerstand en/of verlagen van infectiedruk.

  Verhogen van weerstand kan je doen door:

  Biest optimaliseren
  Schoon drinkwater en goede voeding verstrekken
  Voorkomen van stress
  Vaccineren

   

  Verlagen van de infectiedruk:

  Zorg voor goede geventileerde en schone verblijven
  Houdt jongvee in leeftijdsgroepen en gescheiden van melkvee.
 • Vaststellen van klinische symptomen
  Bloedonderzoek door gepaarde sera
  Het nemen van neusswabs
  Het uitvoeren van een longspoeling
 • Omdat we vrij frequent symptomen van pinkengriep vinden en we het idee hebben dat nu de bedrijven groter worden longproblemen op meer bedrijven voorkomen.

  Omdat de pinkengriep een zeer acute aandoening is, komen behandelingen nogal eens te laat, gevolg: ernstige longschade en zelfs sterfte.
  Antibiotica helpen niet als het een virus betreft.
  Jonge dier “kalveren” zijn altijd kwetsbaarder en vatbaarder voor luchtweginfecties: koppelvaccinatie bevordert de weerstand en houdt de infectiedruk op het bedrijf laag.

   

  Steeds weer is het onze ervaring dat longschade bij jongvee topprestaties (in melk- en vleesproductie) op latere leeftijd in de weg staan. 

Terug naar aandoeningen