Algemene verzorging

Konijnen zijn het op twee na populairste huisdier in Europa. Ze kunnen lang en gezond leven, mits ze de goede voeding en verzorging krijgen.

De belangrijkste factoren voor een goede gezondheid zijn:

 • Zorg voor de juiste, vezelrijke voeding – hierdoor kunnen vele vaak voorkomende ziekten worden voorkomen
 • Laat uw konijnen steriliseren/castreren (mannetjes en vrouwtjes)
 • Kom met uw konijnen voor een jaarlijkse gezondheidscontrole naar de praktijk
 • Laat uw konijnen elk jaar vaccineren tegen myxomatose en RHD
 • Bij een juiste verzorging kunt u jarenlang plezier aan uw konijnen beleven!

Veelgestelde vragen

 • Een konijnenhok moet aan verschillende eisen voldoen. Het moet voldoende ruim zijn. Konijnen zijn onderzoekende en actieve dieren die moeten kunnen springen, rennen, zich uitstrekken, graven en rechtop op hun achterpoten staan. Konijnen kunnen binnen- of buitenshuis gehouden worden en moeten altijd een veilige leefomgeving hebben waar ze vrij kunnen rondrennen. Een plek waar het konijn kan rusten en zich veilig voelt is ook belangrijk. Zeer geschikt is bijvoorbeeld een droog tochtvrij binnenhok met een grote ren. Een goede omheining is belangrijk, konijnen kunnen hoog springen en goed graven. Maar dit is ook belangrijk om roofdieren buiten te houden. Bijvoorbeeld roofvogels, vossen of marters mogen niet naar binnen kunnen! Ook honden en katten mogen niet in de ren kunnen komen.

  Je kunt er ook voor kiezen om een konijn binnen te houden. Zorg dan voor een ruim hok en zorg dat het konijn regelmatig los in huis kan lopen of zorg voor een buitenren zodat het konijn zeker voldoende beweging krijgt. Konijnen die binnenshuis worden gehouden kunnen gemakkelijk zindelijk worden gemaakt. Ze houden echter van knagen en graven en kunnen uw meubels, kabels en vloerbedekking vernielen. Houd uw konijn goed in de gaten als het losloopt en zorg voor een kooi of hok voor ’s nachts of als u er niet bent. Het is ook verstandig om maatregelen te nemen zodat uw konijn niet aan elektrische snoeren kan knagen – een potentieel levensgevaarlijke bezigheid! Met oude handdoeken of dekens of een kleine zandbak gevuld met grond of stukjes boomschors kan uw konijn aan zijn natuurlijke graaf behoefte voldoen.

  Binnenshuis kunnen konijnen worden gehouden op zachte handdoeken of papiersnippers. Buitenshuis kunt u houtsnippers, stro of hooi gebruiken. Stro is geschikter dan hooi, omdat hooi gauw geplet wordt en minder warmte-isolerende kwaliteiten heeft. Gerstestro wordt aanbevolen omdat het zachter is dan tarwestro of haverstro en er minder kans is dat het de ogen van de konijnen beschadigt. Gebruik nooit stoffig of beschimmeld stro, omdat dat ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Zaagsel kan beter helemaal niet worden gebruikt, omdat het stoffig is en de ogen kan irriteren. Het ligstro moet altijd droog en schoon zijn en vieze plekken moeten regelmatig worden verschoond.

  Het is belangrijk dat uw konijn veel te doen heeft en veel speeltjes tot zijn beschikking heeft, zodat het zich niet gaat vervelen. Dit kan gelukkig gemakkelijk en goedkoop: hiervoor kunt u alledaagse voorwerpen gebruiken, zoals plantenpotten en dozen.

 • Tenzij u konijnen wilt fokken, is het ten zeerste aan te bevelen om zowel mannetjes (rammen) als vrouwtjes (voedsters) te laten steriliseren / castreren. Konijnen zijn tussen 4 maanden (bij kleinere rassen) en 6-9 maanden (grotere rassen) geslachtsrijp. Het is aan te raden jonge konijnen vanaf 4 maanden op te delen in groepen van dezelfde sekse.

  Voortplanting wordt voorkomen door rammen te castreren en voedsters te steriliseren als ze ongeveer 5-6 maanden oud zijn (of, bij mannetjes, zodra de testikels zijn ingedaald). Sterilisatie van voedsters verkleint het risico op toekomstige baarmoederkanker aanzienlijk; bij sommige rassen komt dit type kanker bij ruim 80% van de voedsters van ouder dan 4 jaar voor. Sterilisatie voorkomt ook dat voedsters territoriumdrift gaan vertonen, vaak met andere konijnen willen vechten en agressief worden tegenover mensen.

  Ongecastreerde rammen zullen eerder gedragsproblemen ontwikkelen, zoals vechten, bijten en sproeien. De urine kan ook erg gaan stinken. Gesteriliseerde / gecastreerde konijnen hebben bij het ouder worden echter eerder last van overgewicht en het is dus van belang ervoor te zorgen dat ze niet te veel eten en voldoende bewegen.

 • Pak uw konijnen vanaf jonge leeftijd elke dag op zodat ze eraan kunnen wennen. Als een konijn bang is of zich onzeker voelt als het wordt opgepakt, kan het met zijn achterpoten gaan trappen en daarbij de ruggengraat beschadigen, wat verlamming tot gevolg kan hebben. Als u uw konijn oppakt, ondersteun dan altijd de achterkant om ruggengraatletsel te voorkomen. Houd het konijn met één hand onder de borstkas tussen de voorpoten vast, pak het met uw andere hand onder de achterkant op en houd het konijn dicht tegen u aan, zodat het zich veilig voelt. U kunt zijn kop onder uw arm stoppen. Pak een konijn nooit bij zijn oren op en laat de poten niet bungelen. Het is vaak het beste om tot op het niveau van het konijn te knielen en het te aaien en naar u toe te laten komen; of zet het voorzichtig op schoot terwijl u op de vloer zit in plaats van het konijn van de vloer op te tillen.

 • Het is van groot belang dat u uw konijnen zo schoon mogelijk houdt, vooral als ze ’s zomers buiten verblijven. U moet dan uw konijnen twee keer per dag controleren op aangekoekte keutels rond de staartaanzet. Vliegen kunnen namelijk in aangekoekte keutels eitjes leggen. De maden (die soms al binnen een dag uit de vliegeneitjes komen) voeden zich niet alleen met de aangekoekte keutels, maar ook met de konijnen zelf. Dat is een hele pijnlijke en vaak levensbedreigende situatie die goed is te voorkomen door twee keer per dag eventueel rond de staartaanzet aangekoekte keutels te verwijderen.

  Maak het hok minimaal twee keer in de week schoon en verwijder met urine doordrenkte bedding zo mogelijk elke dag. Het hok kan met een verdund desinfecterend middel worden gereinigd.

 • Binnenshuis moet u uw konijnen op de koelste en minst vochtige plek van het huis houden. De optimale kamertemperatuur voor konijnen is 15-21°C. Konijnen kunnen niet zweten of hijgen en als de omgevingstemperatuur boven de 27°C ligt, kunnen konijnen een hitteberoerte krijgen. Buitenshuis moeten konijnen in de zomer ook schaduw hebben. Plaats het hok niet in de directe zon als het konijn er niet uit kan, omdat het dan oververhit kan raken. Buitenshuis moeten konijnen beschermd worden tegen tocht, wind en slagregens, alsmede tegen honden, katten en andere roofdieren. Zorg in de winter voor ruim voldoende stro als bedding en dek de voorkant van de kooi ’s nachts af met een deken zodat uw konijnen niet onderkoeld raken. Waterbakken en -flessen moeten in de winter elke dag verschoond worden, omdat deze kunnen bevriezen.

 • Een konijn heeft 2 soorten ontlasting, namelijk:

  Gewone keutels: deze zijn rond, stevig en lichtbruin van kleur. Het is normaal dat deze in grote hoeveelheden gezien worden.
  Blinde darm ontlasting: Deze keutels zijn kleiner, zacht en vochtig en wat donkerder van kleur. Normaal gezien zie je deze keutels eigenlijk niet omdat ze gelijk vanuit de anus door het konijn worden opgegeten. Hier halen konijnen extra voedingsstoffen uit. Indien een konijn te energierijke voeding krijgt (met name te veel biks), dan worden de blinde darm keutels niet opgeten en blijven ze aan het achterste hangen (plakpoep). Dit geeft een hele vieze achterhand, met gevaar op myasis (madenziekte)!
 • Een konijn verzorgt zijn vacht door zich dagelijks te wassen. Hiermee kan het konijn gemakkelijk haren binnen krijgen die een verstopping kunnen veroorzaken. Daarom is het belangrijk een konijn regelmatig te borstelen, zeker bij langharige konijnen!

 • Konijnen kunnen redelijk gemakkelijk zindelijk gemaakt worden, omdat ze van nature al steeds op dezelfde plek plassen. In eerste instantie moet u uw konijnen in een klein afgezet gebied houden (een kooi of een afgezet deel van de kamer). Zet een ‘konijnentoilet’ in een hoek waar de konijnen toch al hun behoefte doen. De zijkanten van de bak moeten laag genoeg zijn, zodat uw konijnen er gemakkelijk in en uit kunnen.

  Gebruik kranten, stro of een andere vulling op basis van papier. Gebruik geen kattenbakvulling, omdat sommige soorten schadelijk kunnen zijn als ze worden opgegeten. U kunt wat keutels in de konijnenbak doen om uw konijnen aan te sporen de bak te gebruiken.

Terug naar voeding / verzorging