Rabbit haemorrhagic disease

Het rabbit haemorrhagic disease (afgekort RHD) is een ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekten bij konijnen. RHD wordt ook wel Viraal Haemorrhagisch syndroom (afgekort VHS) of viral haemorrhagic disease (afgekort VHD) genoemd.

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over deze ziekte en advies over hoe u uw huisdier kunt beschermen.

Symptomen van RHD

  • Sloom / lusteloos
  • Koorts
  • Stuiptrekkingen
  • Snelle sterfte

Veelgestelde vragen

  • RHD wordt ook door een virus veroorzaakt, hoewel het een ander virus is dan het myxomatosevirus. Ook het verloop van de ziekte is heel anders. De meeste met RHD besmette konijnen sterven zeer snel, zonder dat er sprake is van zichtbare ziekteverschijnselen, afgezien van een periode van een paar uur waarin ze sloom en lusteloos zijn. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts en stuiptrekkingen, waarna het konijn in een dodelijk coma terechtkomt en binnen 12 tot 36 uur sterft. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen.

  • Alle konijnen kunnen met RHD worden besmet, zowel binnen- als buitenkonijnen.

  • Het RHD-virus wordt uitgescheiden in de urine, uitwerpselen en afscheiding uit de luchtwegen van besmette konijnen en verspreidt zich snel naar andere dieren, hetzij door rechtstreeks contact hetzij als gevolg van de verspreiding van het virus dat zo sterk is dat het vele maanden in de omgeving kan overleven via besmette kleding, hokken, water, stro, hooi, voerbakken en andere voorwerpen.

  • De incubatietijd van RHD is heel kort, meestal tussen 1 en 3 dagen. Een ander kenmerk van RHD is dat het verloop van de ziekte heel acuut is en dat veel dieren voorafgaand aan hun dood geen duidelijke symptomen vertonen.

  • Met RHD besmette konijnen bezwijken over het algemeen heel snel. Meestal binnen 12 tot 36 uur nadat de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen (hoewel er in de meeste gevallen geen sprake zal zijn van duidelijke ziekteverschijnselen, afgezien van sloomheid en lusteloosheid).

  • Vaccinatie. Er bestaat een vaccin waarmee u uw konijn tegen RHD kunt inenten. Met één enkele inenting wordt uw huisdier immuun voor deze ziekte. Elk jaar moet een herhalingsinjectie worden gegeven. Wij geven u graag meer informatie over vaccinatie tegen RHD.

Terug naar vaccinatie