Pre-anesthetisch onderzoek

Pre-anesthetisch bloedonderzoek houdt in dat er bloedonderzoek plaatsvindt alvorens een dier onder narcose (anesthesie) gaat. De bedoeling van dit bloedonderzoek is om een zo compleet en goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van uw huisdier om daarmee de risico’s van de narcose zoveel mogelijk te beperken. Het komt regelmatig voor dat huisdieren nog geen klachten vertonen van afwijkingen die we met bloedonderzoek al wel kunnen aantonen. U kunt zich voorstellen dat het niet tijdig onderkennen van deze afwijkingen een risico voor de gezondheid van uw huisdier vormt.

Twijfelt u over het feit of u bloedonderzoek wilt laten verrichten en wilt u dit overleggen met een dierenarts, neem dan contact op met één van onze klinieken.

Veelgestelde vragen

  • Het bloedonderzoek bestaat uit een screening van de nierfunctie, de leverfunctie, het witte bloedbeeld/ ontstekingsbeeld, het rode bloedbeeld, de elektrolyten, het suikergehalte en het eiwitgehalte.

  • Het doen van een dergelijk onderzoek kan ons doen besluiten de narcose van uw huisdier aan te passen, extra maatregelen als infuustherapie te starten of zelfs geheel af te zien van de narcose wanneer dit een onverantwoord risico zou vormen. Daarnaast worden de uitslagen van dit pre-anesthetisch bloedonderzoek in de toekomst gebruikt als onderdeel van de medische gegevens van uw dier. Op deze manier kunnen de waarden in de toekomst eventueel vergeleken worden.

  • Het onderzoek wordt in ons eigen moderne laboratorium uitgevoerd. Eén van onze artsen zal het bloed bij uw dier afnemen en de uitslag van het onderzoek met u bespreken.

Terug naar chirurgie