Beademingsapparatuur

De narcose van een huisdier gebeurt binnen onze kliniek op de meest veilige manier. Er bestaan nog veel misverstanden over de risico’s van een narcose en de manier waarop dit plaatsvindt. In de meeste gevallen wordt bij ons gewerkt met een combinatie van injectiepreparaten en gasnarcose. Afhankelijk van de keuze van de afzonderlijke middelen, de benodigde dosering en de operatietechniek kan het zo zijn dat er een groter risico op een ademdepressie* of ademstilstand bestaat. Om dit te ondervangen hebben we altijd de mogelijkheid om de patiënt te beademen. Dit kan manueel of met een beademingsmachine. Zeker bij de laparoscopische ingrepen is de mechanische beademing een uitkomst. Bij deze ingreep is de ademhaling namelijk extra bemoeilijkt vanwege het CO2 gas in de buik.

*Iedere afwijking van de normale situatie wordt vanzelfsprekend geregistreerd door de bewakingsapparatuur. Op de monitor zijn ademfrequentie, hartfrequentie, O2-spanning, CO2-gehalte, temperatuur etc. van de patiënt altijd zichtbaar.

 

Terug naar chirurgie