Bewaking tijdens een operatie

Bewaking van de vitale levensfuncties van uw huisdier tijdens een operatie.

Tijdens een operatie kunnen wij, door middel van een aantal slangetjes die aangesloten zijn op een monitor, uw huisdier nauwlettend in de gaten houden wat betreft de vitale functies (ademhaling, hartfunctie, enz).

Uitleg bewakingsmiddelen

Wat zie je op de bewakingsmonitor?

D.m.v. het ECG (groene, bovenste lijn) wordt de hartfunctie gecontroleerd. Dit geeft tevens een indicatie over de diepte van de narcose. Deze curve wordt gemaakt door klemmetjes op de huid te plaatsen.

De blauwe, middelste lijn op de monitor is de sPo2 curve. Deze geeft de zuurstofspanning in het bloed weer. De waarde geeft een goede indicatie over de ademhaling en zuurstofvoorziening in de weefsels. De clip die hiervoor gebruikt wordt, wordt op de tong bevestigd.

De gele lijn geeft de CO2-spanning in de ademlucht weer en is een belangrijke indicator van de ademhaling. In het rechter vakje wordt de ademhalingsfrequentie weergegeven. Hiermee kunnen we zien of de patiënt voldoende ademt. Ook dit zegt iets over de diepte van de narcose. Dit alles wordt gemeten door een tube met een slangetje eraan. De tube wordt in de luchtpijp geplaatst.

Rechtsonder, in het wit aangegeven, staat de temperatuur van de patiënt. Zo kunnen we zien of de patiënt niet teveel afkoelt. Dit wordt gemeten door middel van een sonde die in de slokdarm geplaatst wordt.

Waarom krijgt uw huisdier een infuus tijdens een operatie?

Tijdens een operatie wordt er een infuus aangelegd. Hiermee kan de patiënt, indien nodig, extra vocht toegediend krijgen gedurende en na de operatie. Dit wordt gedaan met behulp van een infuuspomp. Ook wordt het infuus gebruikt om bepaalde medicijnen rechtstreeks in de bloedbaan toe te dienen.

 

Terug naar chirurgie