Bloeddrukmeting bij de kat

Net als bij mensen komt bij katten ook vaak een te hoge bloeddruk voor. Een te hoge bloeddruk wordt hypertensie genoemd. Bij katten ligt een normale bloeddruk tussen 120-140 mmHg. Vanaf 160-180 mmHg spreken we van een te hoge bloeddruk.

Herkent u de volgende symptomen?

 • Nierproblemen
 • Hartproblemen (bij de kat met name HCM, hypertrofische cardiomyopathie)
 • Hyperthyreoїdie (te snel werkende schildklier)
 • Hyperaldosteronisme (teveel aan het hormoon aldosteron door een aandoening van de bijnier)
 • Suikerziekte

Veelgestelde vragen

 • Soms is er geen aanwijsbare oorzaak voor een te hoge bloeddruk, dit noemen we primaire hypertensie.
  Om de oorzaak van een te hoge bloeddruk vast te stellen, zal er aanvullend onderzoek gedaan moeten worden, bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, hartecho.

 • Door een te hoge bloeddruk kunnen bloedvaatjes beschadigd raken en gaan lekken of bloeden. Sommige organen in het lichaam zijn extra gevoelig voor een hoge bloeddruk:

  Ogen: er kunnen bloedingen in het oog ontstaan en het netvlies kan loslaten, vaak met acute blindheid tot gevolg
  Nieren: verslechtering van de nierfunctie
  Hart: verslechtering van de hartfunctie
  Hersenen: kans op hersenbloedingen

   

 • In het begin zijn er helemaal geen symptomen. Naarmate er meer schade aan de organen optreedt, kunnen er klachten ontstaan zoals:

  Bloedingen in het oog
  Acute blindheid
  Veel drinken en veel plassen
  Slechtere eetlust
  Vermagering
  Braken
  Benauwdheid
  Hersenverschijnselen zoals veranderd gedrag of wankel lopen
 • Het belangrijkste is de onderliggende aandoening te behandelen. Soms is dit voldoende om de bloeddruk te normaliseren, bijvoorbeeld bij hyperthyreoїdie (te snel werkende schildklier). In andere gevallen is het meestal noodzakelijk om bloeddrukverlagende medicijnen te geven, zoals het middel amlodipine. Om de optimale dosering te bepalen zullen er in het begin regelmatig controles van de bloeddruk moeten plaatsvinden, daarna is een controle om de 3 tot 6 maanden aan te raden.

 • Het is erg belangrijk om de hoge bloeddruk al te ontdekken voordat er beschadigingen aan de organen optreden. Daarom is het aan te raden de bloeddruk te laten meten bij:

  Oudere katten (>10 jaar)
  Katten met nierproblemen
  Katten met hyperthyreoїdie
  Katten met een hartaandoening
  Katten met suikerziekte

   

  Met een tijdige ontdekking én de juiste behandeling kunnen ernstige complicaties worden voorkomen waardoor deze katten een langer en kwalitatief beter leven zullen hebben.

 • In onze kliniek maken we gebruik van de PetMAP bloeddrukmeter, deze bloeddrukmeter is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij honden en katten.

  Om de bloeddruk te kunnen meten, wordt er eerst een manchet (cuff) om de staart of om een pootje aangebracht. Vervolgens wordt de cuff opgeblazen om dan weer langzaam leeg te laten lopen. Om een betrouwbare waarde te verkrijgen moeten we meerdere metingen doen en hiervan het gemiddelde bepalen.
  Stress kan de bloeddruk tijdelijk verhogen (denk bij mensen aan het zogenaamde “witte jassen effect”) daarom is het heel belangrijk dat we de bloeddruk meten in een rustige omgeving bij een zo ontspannen mogelijke kat.

Terug naar diagnostiek