Dierenkliniek de Kempen's home page
Bergeijk 0497 - 571 275
Valkenswaard 040 - 201 24 75
Veldhoven 040 - 253 25 40
Geldrop 040 - 303 51 52
  • Afspraak maken

Varkens

De zorg voor uw bedrijf in goede handen

  • Gezondheidszorg
  • Voorschrijven en verstrekken van medicijnen
  • IKB Formularia

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

In ons praktijkgebied bewaakt Marissa Loeff (erkend varkensdierenarts) van Dierenkliniek de Kempen de gezondheid en productie op varkenshouderijen.

De bedrijven zijn zeer wisselend van grootte en samenstelling. Op een aantal varkensbedrijven worden ook runderen gehouden (vaak als hoofdactiviteit). Het werk van de dierenarts kenmerkt zich voornamelijk door bedrijfsbezoeken op regelmatige basis (om de 2, 3 of 4 weken). Tijdens deze bezoeken vindt er een inspectie plaats van alle varkens met nadruk op de heersende problematiek. Daarnaast vinden er zo nodig entingen plaats, wordt er bloed getapt en worden zeugen met een echoapparaat op drachtigheid gecontroleerd.

Na ieder bedrijfsbezoek wordt een verslag gemaakt welk aan het bedrijfsdossier wordt toegevoegd. Bedrijfsbegeleiding staat hoog in ons vaandel. Het doel is een zo goed mogelijk bedrijfsrendement te behalen, met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Dikwijls wordt samengewerkt met voorlichters en dierenartsen van GD of faculteit Diergeneeskunde.

Ook in de toekomst denken wij een belangrijke rol te kunnen blijven spelen in de varkenshouderij, waarbij innovatie en marktgericht denken in deze dynamische en snel veranderende sector voorop staat.

Voorschrijven en verstrekken van medicijnen

Voorschrijven en verstrekken van medicijnen

Alle medicijnen voor voedselproducerende dieren zijn sinds 1 oktober 2007 receptplichtig geworden, enkele uitzonderingen daargelaten (de zogenaamde vrije middelen). De wetgever gaat er vanuit dat uw eigen dierenarts, na het stellen van een diagnose, degene is die het recept uitschrijft. Dit is mede ingegeven door het feit dat hij de persoon is die uw bedrijf en de omstandig heden het beste kent.

Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  • Zoals het nu gaat. Op ons voorschrift haalt u bij ons de medicijnen. Er verandert niets.

Of:

  • U vraagt ons om een recept uit te schrijven. Met dit recept kunt u via een andere apotheek uw medicijnen betrekken. Aan het uitschrijven van een dergelijk recept zijn kosten verbonden.

De verwachting bestaat dat er meer aanbieders van medicijnen op de markt komen. De concurrentie neemt toe. Dit hoeft op voorhand geen slechte zaak te zijn, tenzij er stunt- of koppelverkoop gaat plaatsvinden.

Voor Dierenkliniek De Kempen zijn medicijnen niet zomaar medicijnen maar een service product, dat behoort tot een totaalpakket richting uw bedrijf. Hierbij behoort ook de bereikbaarheid gedurende 24 uur per dag en dat 7 dagen per week. Verder beschikken we over deskundig personeel en is er altijd een dierenarts bereikbaar voor advies. Medicijnen zijn bijna altijd direct leverbaar en anders binnen 24 uur. Wij kennen uw bedrijf, dus leveren we altijd maatwerk. De kostprijsberekening van onze medicijnen wordt daarom, door ons, dan ook in dit bredere kader gezien. Uw dierenartsen van Dierenkliniek De Kempen zullen zich blijven inzetten om concurrerend te blijven en het serviceniveau handhaven en zo mogelijk verbeteren.

Kortom: voor kwaliteit betreffende medicijnen en behandelingen is Dierenkliniek De Kempen de eerste keus.

IKB Formularia

IKB Formularia

Vertaalde positieve lijst diergeneesmiddelen (versie 03032015) voor PVV/IKB varkensbedrijven, uitgegeven door Dierenkliniek De Kempen.

Beste IKB-varkenshouder.

Er zijn kleine wijzigingen opgetreden sinds de vorige versie van deze lijst. De UDD-maatregel is nog steeds van kracht. U zult enkel producten 1e keuze en voor individuele behandeling op de lijst zien. Daarnaast is onze vaccinlijst ge-update.

Bekijk hier de volledige positieve lijst van Dierenkliniek de Kempen

Terug naar landbouwhuisdieren